23.5.08

20 lat zespołu- odczyt na sympozjum z okazji 20-lecia zespołu

Historia zespołu ludowego „W Kuźni u Kowala” z Kowalowej sięga roku 1986. Wtedy to, dwie osoby: akordeonista P. Andrzej Nalepka i P. Stanisław Bożek z gitarą wraz z kobietami z Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalowej, prowadzonego przez P. Krystynę Nalepka, przygotowali parę piosenek ludowych i wystąpili na dożynkach gminnych w Ryglicach. Przedsięwzięcie to było na tyle udane, że wzbudziło zainteresowanie nie tylko publiczności, ale także dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryglicach P. Jerzego Kusia. Zachęcił on do dalszej działalności i rozwoju zespołu. W dużej mierze dzięki niemu mógł zaistnieć zespół. Przez okres dwóch lat trwały poszukiwania nowych muzykantów, przygotowywano repertuar, prowadzono próby. Pomocą służył instruktor P. Wilhelm Olszówka, który również grał w zespole. Uwieńczeniem pierwszego, wstępnego etapu historii zespołu „W Kuźni u Kowala” był występ w Dębnie w 1988 roku w przeglądzie zespołów ludowych Kół Gospodyń Wiejskich. Zespół wystąpił wówczas w pełnym składzie, jeszcze bez nazwy własnej, ale jako zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Kowalowej.
Następne lata, to czas dalszego rozwoju zespołu. Był to okres dość trudny- stopniowej, mozolnej pracy. Wtedy to pojawiły się stroje ludowe, nazwa zespołu. Krystalizował się cały jego wizerunek- zwłaszcza jego tradycyjny, ludowy, lokalny charakter. Zespół nie odnosił jeszcze większych sukcesów i nie był aż tak bardzo znany w regionie. Stroje ludowe- krakowskie zostały uszyte w 1990 roku przez: P. Zofię Tomaszewską, która dała na nie materiał, P. Helenę Poznańską, P. Janinę Dziedzic i P. Annę Myszkowską. Część środków na stroje dał Urząd Gminy Ryglice oraz Rada Wsi Kowalowa. Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Ryglicach był wówczas P. Zbigniew Szymczak. Ważnym symbolicznym wydarzeniem było przyjęcie nazwy własnej zespołu: „W Kuźni u Kowala”. Nazwę tę wymyśliła P. Irena Wójcik, była redaktor gminnego czasopisma: „W Paśmie Brzanki” (które powstało w 1991 roku i w tym roku przeżywa jubileusz 15- lecia). Nazwa zespołu nawiązuje do legendy wioski Kowalowa, według której miejscowość tę w XIV wieku odwiedził (być może wiele razy) władca Królestwa Polskiego- Kazimierz Wielki. W czasie jednej z takich podróży koń z zaprzęgu królewskiego zgubił w okolicy podkowę. Na pomoc przyszedł jednak jeden z miejscowych kowali, a było ich ponoć wielu w okolicy. Król chwilę bawił się także w pobliskiej karczmie. Odtworzenie tego wydarzenia będzie miało później miejsce dziś na placu obok remizy. Od słynnych kowali pochodzi nazwa wsi i zespołu. „W Kuźni u Kowala” sięga więc tradycji nie tylko ludowych, lecz także wiąże się z historią Polski.

Drugie dziesięciolecie ludowego zespołu znacznie różniło się od poprzedniego. Nastąpił szybki jego rozwój, częste wyjazdy, sukcesy, rozgłos o nim. W tym czasie został nakreślony cel wyjazdów zespołu- konkursy, uświetnienie różnych imprez, wspólna zabawa i przypominanie tradycyjnej muzyki wsi małopolskiej. Cel taki nakreślił i widział obecny burmistrz a ówczesny wójt gminy Ryglice P. Bernard Karasiewicz. W tym czasie zespół stanowił dla niego „oczko w głowie”. Szczególne zasługi w tym czasie miała także przyjaźnie nastawiona do zespołu aż do dziś, dyrektor Ośrodka Kultury w Ryglicach P. Teresa Lisak. Często wysyłała zespół na różne imprezy, aby nie tylko pokazać się, ale by także zdobywać wiedzę i doświadczenie. Nie byłoby sukcesów zespołu bez jego charyzmatycznego kierownika P. Andrzeja Nalepki. Jego konsekwencja, zapał i charakter pomogły przetrwać i rozwijać się zespołowi od samego początku. Drugie dziesięciolecie jest więc okresem częstych wyjazdów, sukcesów i ukształtowania się zespołu w obecnym jego kształcie.
Wszystkich osiągnięć zespołu nie sposób wyliczyć, najlepiej fakt ten oddają liczne dyplomy znajdujące się w siedzibie zespołu „W Kuźni u Kowala”, znajdującej się w dolnej Sali remizy. Są to liczne wyróżnienia, czołowe miejsca w konkursach. Są to także wyjazdy krajowe i zagraniczne. Wspomnieć można chociażby występ w Węgrowie transmitowany w programie 2 TVP. Ważnym sukcesem jest niedawno wydana płyta i kaseta zespołu. Zespół nie tylko gra i śpiewa, podtrzymuje także starodawne tradycje i obyczaje. Często na przykład wygrywa w konkursach o najlepszy wieniec dożynkowy. Zespół współpracuje także z gminnym czasopismem „Pasmo Brzanki”, poprzez swoje artykuły o tradycjach ludowych, legendach, obrzędach.
Zespół ludowy w swoim repertuarze posiada stare, ludowe pieśni i melodie, które przechowały się wśród miejscowej ludności. Członkowie zespołu odszukują je, układają aranżacje, ćwiczą. Wszystko to dzieje się na próbach zespołu. Zarówno próby zespołu jak i wyjazdy to czas nie tyle pracy, czy obowiązku, co raczej czas radości, zabawy, twórczej, solidarnej współpracy. Cała grupa osób tworzących zespół umie tę współpracę rozwijać. Należy wymienić na koniec obecny jej skład.

Kapelę tworzą: Józef Gubernat, skrzypce pierwsze… Anna Zabawa, skrzypce drugie… Stanisław Siemek, klarnet… Andrzej Nalepka, akordeon, kierownik zespołu, jego współzałożyciel i jedyny członek zespołu, który pracuje w nim przez całe 20 lat… Janusz Siemek, kontrabas… Zespół śpiewaczy to: Edyta Kłusek, solistka… Leszek Liszka, solista… Helena Gubernat… Marta Piątek… Urszula Urbanek… Anna Myszkowska… Grażyna Zabawa


Oprac. J. Siemek, A. Nalepka i cały zespół „W Kuźni u Kowala. 2006-07-12

Brak komentarzy: